DANH MỤC SẢN PHẨM

Sửa chữa thiết bị Samsung

Ép kính Samsung Galaxy Note Series

1,200,000₫

Ép kính Samsung Galaxy Z Series

Liên hệ

Ép kính Samsung Galaxy A Series

Liên hệ

Ép kính Samsung Galaxy S Series

900,000₫

Thay kính lưng Samsung Galaxy Note Series

500,000₫

Thay kính lưng Samsung Galaxy Z Series

Liên hệ

Thay kính lưng Samsung Galaxy A Series

Liên hệ

Thay kính lưng Samsung Galaxy S Series

450,000₫

Thay màn hình Samsung Galaxy Note Series

Liên hệ

Thay màn hình Samsung Galaxy Z Series

12,000,000₫

Thay màn hình Samsung Galaxy A Series

Liên hệ

Thay màn hình Samsung Galaxy S Series

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM