Hướng dẫn : Sử dụng iPad làm màn hình phụ cho máy Mac của bạn
  • 0
  • Taka Trần

Hướng dẫn : Sử dụng iPad làm màn hình phụ cho máy Mac của bạn

Với Sidecar, bạn có thể sử dụng iPad theo hướng ngang làm màn hình phụ cho máy Mac. Giống như mọi màn hình phụ, bạn có thể mở rộng màn...

Xem thêm
0
Hoàng Phát 360 back to top