[Cảnh báo] Đừng bao giờ đặt bức ảnh này làm hình nền: máy bị treo, sập nguồn, mất dữ liệu
  • 0
  • Quân Phùng

[Cảnh báo] Đừng bao giờ đặt bức ảnh này làm hình nền: máy bị treo, sập nguồn, mất dữ liệu

[CẢNH BÁO] Khuyến cáo không nên làm thử hoặc cố tình để "troll" bạn bè vì nó sẽ khiến máy bị treo hoặc sập nguồn và sẽ mất hết dữ...

Xem thêm
0
Hoàng Phát 360 back to top