• Dùng được cho 6s lock, 7 lock hay 7 Plus lock 

    Fix lỗi *101#, iMessage/FaceTime, đầu số +84, chuyển vùng dữ liệu 

    Hỗ trợ kết nối 3G và 4G