• Âm thanh toả ra 360 độ đến mọi hướng một cách mạnh mẽ 

  Nhúng, rửa, ngâm và tắm cùng loa một cách thoải mái

  Được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, loa rất cứng cáp và mạnh mẽ.

  Kết nối nhiều loa cùng lúc, hãy tải ngay ứng dụng và trải nghiệm.

 • Âm thanh toả ra 360 độ đến mọi hướng một cách mạnh mẽ 

  Nhúng, rửa, ngâm và tắm cùng loa một cách thoải mái

  Được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, loa rất cứng cáp và mạnh mẽ.

  Kết nối nhiều loa cùng lúc, hãy tải ngay ứng dụng và trải nghiệm.

 • Âm thanh toả ra 360 độ đến mọi hướng một cách mạnh mẽ 

  Nhúng, rửa, ngâm và tắm cùng loa một cách thoải mái

  Được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, loa rất cứng cáp và mạnh mẽ.

  Kết nối nhiều loa cùng lúc, hãy tải ngay ứng dụng và trải nghiệm.

 • Âm thanh toả ra 360 độ đến mọi hướng một cách mạnh mẽ 

  Nhúng, rửa, ngâm và tắm cùng loa một cách thoải mái

  Được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, loa rất cứng cáp và mạnh mẽ.

  Kết nối nhiều loa cùng lúc, hãy tải ngay ứng dụng và trải nghiệm.

 • Âm thanh toả ra 360 độ đến mọi hướng một cách mạnh mẽ 

  Nhúng, rửa, ngâm và tắm cùng loa một cách thoải mái

  Được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, loa rất cứng cáp và mạnh mẽ.

  Kết nối nhiều loa cùng lúc, hãy tải ngay ứng dụng và trải nghiệm.

 • Âm thanh toả ra 360 độ đến mọi hướng một cách mạnh mẽ 

  Nhúng, rửa, ngâm và tắm cùng loa một cách thoải mái

  Được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, loa rất cứng cáp và mạnh mẽ.

  Kết nối nhiều loa cùng lúc, hãy tải ngay ứng dụng và trải nghiệm.

 • Thiết kế phát nhạc âm thanh 360 độ, cho 

  Âm thanh rõ và sắc nét, kèm theo tiếng bass siêu trầm mạnh mẽ. 

  Chống nước hoàn toàn và nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. 

  Nghe nhạc liên tục siêu lâu 10h.

 • Thiết kế phát nhạc âm thanh 360 độ, cho 

  Âm thanh rõ và sắc nét, kèm theo tiếng bass siêu trầm mạnh mẽ. 

  Chống nước hoàn toàn và nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. 

  Nghe nhạc liên tục siêu lâu 10h.

 • Thiết kế phát nhạc âm thanh 360 độ, cho 

  Âm thanh rõ và sắc nét, kèm theo tiếng bass siêu trầm mạnh mẽ. 

  Chống nước hoàn toàn và nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. 

  Nghe nhạc liên tục siêu lâu 10h.

 • Thiết kế phát nhạc âm thanh 360 độ, cho 

  Âm thanh rõ và sắc nét, kèm theo tiếng bass siêu trầm mạnh mẽ. 

  Chống nước hoàn toàn và nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. 

  Nghe nhạc liên tục siêu lâu 10h.

 • Thiết kế phát nhạc âm thanh 360 độ, cho 

  Âm thanh rõ và sắc nét, kèm theo tiếng bass siêu trầm mạnh mẽ. 

  Chống nước hoàn toàn và nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. 

  Nghe nhạc liên tục siêu lâu 10h.

 • Thiết kế phát nhạc âm thanh 360 độ, cho 

  Âm thanh rõ và sắc nét, kèm theo tiếng bass siêu trầm mạnh mẽ. 

  Chống nước hoàn toàn và nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. 

  Nghe nhạc liên tục siêu lâu 10h.